tisdag 1 maj 2012

Dagens Juridik


Dagens Juridik plankar MigiLeaks


Den 20 april uppmärksammade vi och MigiLeaks ett anmärkningsvärt migrationsbeslut där en av av den förre irakiske dikatatorn Saddam Husseins närmaste män, generalen, underrättelseofficeren med mera, Adel Hussein Muhammed Al-Hashimi, beviljades permanent uppehållstillstånd i Sverige, trots att han sannolikt är att betrakta som medskyldig till grova folkrättsbrott och snarare borde ställas inför rätta än belönas med en fristad i Sverige.

En vecka senare plankar Dagens Juridik MigiLeaks story, dessutom utan att hänvisa till MilgiLeaks som källa. Via artikeln tillkhandahåller man också domen och andra bakomliggande dokument. Dvs, man gör precis det som Datainspektionen nyligen aviserade att man polisanmält MigiLeaks för. Frågan är nu förstås om Datainspektionen kommer att slå ned lika hårt på Dagens Juridik med polisanmälan och uttalanden i rikstäckande media om hur kränkande detta förfarande är?
Värt att nämna och något motsägelsefullt i sammanhanget är också att Dagens Juridik nyligen ondgjorde sig över att Gotlands tingsrätt anslår sina stundande åtal inte bara i domstolsbyggnaden utan också på sin hemsida. Bara häromdagen upplät dessutom Dagens Juridik utrymme åt journalisten Annika Hamrud att i en krönika jämföra Avpixlat med Breivik och i stort sett varenda politisk massmördare under 1900-talet.
Sammantaget ger Dagens Juridik med detta sitt agerande det svenska journalistiska hyckleriet ytterligare ett ansikte, något Sverige behöver ungefär lika mycket som en irakisk folkrättsbrottsling.

Relaterat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar