fredag 25 maj 2012


Malmö befäster ställningen som gangsterstad

Magnus Olsson (SD)
MALMÖ Idag inträffade ännu ett mord i Malmö. Det innebär att Malmö ytterligare befäster sin ställning som gangsterstad. Malmös problem med brottslighet och allehanda kriminell verksamhet är något vi har kunnat ta del av bland annat via Uppdrag granskning och Malmöpolisen. En nyligen presenterad rapport från Brå påvisar också att Malmöborna är de mest otrygga i landet. I veckans kommunfullmäktige avvisade den styrande majoriteten en motion som gick ut på att kartlägga hedersvåldet i Malmö, liknande den kartläggning som gjorts i Stockholm. Detta trots att den styrande majoriteten befarar att hedersproblematiken i Malmö är omfattande.
Magnus Olsson (SD), kommunalråd i Malmö, kommenterar:
- Att Malmöborna känner sig otrygga är ingen nyhet, så har det varit under ett antal år nu. Bland några av brottskategorierna, till exempel personrån, ligger dessa på rekordnivåer, så även andelen bostadsinbrott. Den judiska minoritetens mycket utsatta situation och de ständigt återkommande incidenterna med bland annat bränder och upplopp, när polisen ingriper mot kriminella i området Herrgården, förstärker givetvis denna höga otrygghetskänsla i Malmö.
- Vi ser nu att kostnaderna för socialbidrag och hemlöshet tenderar att nå rekordnivåer, uppemot en miljard kronor under 2013. Samma nivå som i Stockholm, med den skillnaden att Stockholm har ca 900 000 invånare mot Malmös 300 000. Vi kan med rätta konstatera att det ser mycket dystert ut för Malmös framtid om det inte snarast sker drastiska politiska beslut. En bra början kunde vara att återigen uppmärksamma regeringen på Malmös sociala haveri och bjuda ner statsministern till Malmö. Vad gäller den styrande majoritetens ovilja att kartlägga hedersvåldet är detta rent ut sagt fegt, vad är de rädda för? Korten på bordet och agera sedan utefter det kartläggningen visar.

1 kommentar: