måndag 28 maj 2012

Ensamkommande “ankarbarn” är en “vanföreställning”

Svart på vitt på Departementsserien, Ds 2004:54  http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/69/59/36eefbf0.pdf (sid. 25, 26) "De flesta asylsökande ensamkommande barn som får uppehållstillstånd beviljas uppehållstillstånd med stöd av reglerna om humanitära skäl eftersom Migrationsverket inte kan hitta någon anhörig som barnet kan sändas tillbaka till. Antalet barn som beviljas flyktingförklaring är däremot lågt och ligger konstant runt två procent av ärendena. Det är vidare bara tio procent av de asylsökande ensamkommande barnen som beviljas uppehållstillstånd på grund av att de anses vara skyddsbehövande."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar