fredag 11 maj 2012

Utbildningsförvaltningen i Jönköping anmäld till Skolverket

ISLAMISERINGEN Nyligen uppmärksammande Avpixlat ett dokument från Jönköping där lärarna försetts med “råd och riktlinjer för muslimska barn/elever” i kommunens skolor, vilka upprättats i samråd med de lokala muslimska församlingarna. Något som onekligen verkar ha satt saker och ting i rörelse: först gick kvinnorättsaktivisten Bahareh Andersson i taketoch nu reagerar även föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime.

I dokumentet stipuleras en rad särrättigheter för muslimska elever, som Andersson menar bidrar till att segregera dessa.
Föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime anmäler nu utbildningsförvaltningen i Jönköping till Skolverket då man anser att överenskommelsen innebär kontroll och begränsning av de ungas livsval.
Dokumentet ska nu upp till diskussion i kommunen.
Fler reaktioner
På Newsmill har redaktionschefen Sakine Madon intervjuat Stephan Rapp, skoldirektör i Jönköpings kommun, och på SVT Debatt skriver bland annat Amineh Kakabaveh (V) om det hon menar är diskriminering mot muslimska barn.
Relaterat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar