måndag 20 februari 2012

Mångkulturen ska nu påtvingas barnen

Eftersom föräldrarna i Malmö ratar de mångkulturella och problemfyllda skolorna borde man nu använda sig av tvång. Det föreslår idag Johan Revemark, rektor på Linnéskolan i Limhamn.

Johan Revemark

2007 skickades ett femtiotal elever från Kroksbäcksskolan, som undergick renovering, till Linnéskolan. Något som genererade protester från föräldrarna till barnen i Limhamn, som oroade sig för att studieresultaten skulle påverkas negativt. Studiemässigt skedde dock inga förändringar, förutom att eleverna från Kroksbäck höjde sina betyg.

Flyttprojektet är sedermera avslutat. Revemark hyser dock förhoppningar om att elevutbytet blir standard.

– Vi har kommit till en punkt där man måste göra ett val. Antingen vill vi ha en integrerad stad eller inte, säger han. Om klasser i Limhamn-Bunkeflo, Slottstaden, Ribersborg och liknande områden tar emot fler barn kan det möjliggöra en rättvis och likvärdig skola i Malmö. Det här måste börja redan på förskolan.

Revemark, som själv bor i välmående Vellinge, menar att sex till åtta platser per klass bör avvaras i de bättre skolorna. Dagens valfrihet skapar bara mer segregation, och många barn kommer från familjer som inte ens har råd att åka buss, därför borde samtliga elever tilldelas gratis busskort, säger han.

Kroksbäckselever förstörde Linnéskolan
När den invandrartäta Kroksbäcksskolan placerade sina elever i Malmös finaste och svenskaste högstadieskola Linnéskolan i Limhamn, lovordades projektet. Det berodde på att Kroksbäcksskolan behövde byggas om. Linnéskolans rektor Johan Revemark fick pris för att han höll tyst och låtsades att allt gick bra. I dag erkänner han för Sydsvenskan hur integrationen misslyckats och Linnéskolan blivit otrygg sedan eleverna från Kroksbäck anlände för två år sedan. De flesta eleverna från Kroksbäcksskolan har muslimsk bakgrund:


"När högstadieelever från Kroksbäck flyttade till Linnéskolan höstterminen 2007 hördes många kritiska röster. Snart två läsår senare är rektorn glad över betygen, men missnöjd med stök på rasterna.


I rasthallen ”Spelhålan” i källaren får eleverna inte länge spela pingis eller lufthockey. Sporterna ledde till för mycket bråk.


– Stimmiga aktiviteter har inte funkat i det begränsade utrymmet. De bråkar om vems tur det är att spela. Tills vi kommer på ett sätt att förbättra det är spelen borta, säger Johan Revemark, rektor på Linnéskolan."


"Men Spelhålan är inte det enda stället det är stökigt på. På skolgården har det blivit ett hårdare klimat.


– Det är en del i kulturmötet. Vi har olika sätt att vara och att tala till varandra. Det leder till missförstånd. Språket har blivit lite tuffare. Bullernivån har blivit högre, säger Johan Revemark.


Särskilt sexorna som kommer från mindre skolor har känt sig otrygga. Oroliga föräldrar, både från Kroksbäck och Limhamn, har ringt till rektorn och berättat att barnen är rädda för andra elever på rasterna.


– Det handlar inte om smågruff i korridoren för det finns på alla skolor. Det är inte så att vi har slagsmål varje dag, men när det händer blir det större. Det rings in personer utifrån som lägger sig i."


"Som när femmorna från Kroksbäcksskolan hälsade på inför hösten och en pojke var stökig i matsalen.


– Då reste sig en äldre elev upp och sa ”så gjorde vi kanske på Kroksbäck, men så gör vi inte här på Linné, här sköter vi oss”."


"På Kroksbäcksskolan saknar vanligtvis omkring en tredjedel av eleverna behörighet till gymnasiet, på Linnéskolan runt 5 procent. Elever från Limhamn sökte sig till andra skolor. Klasserna har sedan dess halverats."


"En pappa hörde av sig till Sydsvenskan och var orolig för att bråken på skolgården ökar rasismen bland Limhamnseleverna. Hur ser du på det?


– Det är klart att det finns rasism. Det finns ungdomar som har blivit mer rasistiska, men det är absolut inte merparten."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar