måndag 6 februari 2012

Länspolismästaren i Stockholm, Carin Götblad – kanske mest känd för sitt

Götblad har kommit fram till den smått sensationella slutsatsen att polisen måste lösa fler brott, och detta skall göras genom att 115 nya utredare tillsätts. Från fackligt håll befarar man dock att dessa kommer att plockas från yttre tjänst, vilket i sin tur skulle leda till att det brottsförebyggande arbetet blir lidande med en istället ökad kriminalitet som följd.


– Att bedriva en brottsutredning i dag är så förfärligt mycket svårare än för tio år sedan. Det krävs så mycket av tolkar, teknisk bevisning, förhör och sådant. Människor erkänner inte längre och det är svårare att få människor att våga att vittna. Vi måste jobba så mycket mer med varje utredning.

Läs mer här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar