tisdag 3 juli 2012

SD särbehandlades inför valet


SD särbehandlades inför valet 2010

Foto: bgf.nu
FULMEDIA Upptakten inför valet 2010 kan ha varit det smutsigaste svensk media gjort sig skyldiga till på väldigt många år. Aftonbladet och Expressen gick i bräschen och skulle ha gjort Pravda-redaktionen gröna av avund. Detta hat kulminerade på valdagen med två löpsedlar (ovan) som kommer att fungera som ett monument över vår samtids bisarra samhällsklimat. Att SD mycket riktigt särbehandlades bekräftas i en nyutgiven bok.
Björn Häger har författat boken Problempartiet, i vilken han intervjuat 26 journalister, reportrar och chefer i riksmedier i Stockholm samt lokala medier i Skåne. Till dessa har han ställt frågor om deras relation till, och syn på bevakningen av, Sverigedemokraterna inför valet 2010. Slutsatsen är given: Sverigedemokraterna behandlades inte rättvist och journalisterna var allt annat än opartiska.
Bland annat ska Aftonbladets chefredaktör, Jan Helin, ha menat att särregler gäller för antidemokratiska partier – ett uttalande som kanske bäst av allt summerar och illustrerar den skeva svenska median.
Under en debatt i Almedalen på söndagen anordnat av Tidningsutgivarna på temat Mediemakt: Får Sverigedemokraterna en rättvis behandling i medierna?, med utgångspunkt från Hägers bok, diskuterades frågan bland annat mellan Björn Söder, SD:s partisekreterare, och Kersti Forsberg, chefredaktör på på City Skåne som menade att det inte var möjligt att bevaka Sverigedemokraterna likadant som andra partier då de inte svarar i telefon och ofta inte vill svara på frågor. Dessutom skulle SD vara “enda parti som vi ständigt får hot- och hatmejl ifrån”.

Medias policy inför valet 2010 enligt Björn Häger. Foto: Thoralf Alfsson
Söder å sin sida menade att SD knappast kan klandras för att någon skickar hotfulla mejl i partiets namn.
- Det är helt och hållet ni journalister som är skyldiga till det. Det är ni som skapat den här stämningen genom att ha lagt locket på och tryckt ner de här åsikterna.
På Sverigedemokraternas riksdagsblogg citeras Söder:
- Det är en skrämmande syn som journalisterna visar genom sina uttalanden i boken. Enligt min mening är det inte journalisternas roll att syssla med strategiska bedömningar om vad som gynnar eller missgynnar ett visst parti. Medierna förutsätts vara rättvisa när de förmedlar opinioner. Och medierna skall granska utifrån allmänintresset – inte bekämpa ett visst parti, menade Björn Söder.
Boken finns att köpa bland annat hos Adlibris.
Relaterat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar