fredag 9 mars 2012

SD anordnar torgmöte ”Mot våld och kriminalitet i Malmö”

TORGMÖTE Med anledning av den skenande grova organiserade och invandringsrelaterade kriminaliteten i Malmö där regelrätta avrättningar med skjutvapen på öppen gata numera till hör vardagen och utgör ett återkommande inslag i stadsbilden, anordnar Sverigedemokraterna i Malmö ett torgmöte på Stortorget lördagen den 10 mars kl 13.00 under parollen “Mot våld och kriminalitet i Malmö”.

Sverigedemokraterna har länge varnat för det eskalerande våldet i Malmö. Ilmar Reepalu fortsätter att frånta sig ansvar. Alldeles för lite görs för att stoppa våldet och kriminaliteten. Sverigedemokraterna kräver nolltolerans mot allt våld i Malmö. Debatt om sakernas tillstånd i staden ska hållas i kommunfullmäktige den 15 mars. Inför debatten anordnar SD ett torgmöte på Stortorget lördagen den 10 mars kl 13.00.

Så här säger Sverigedemokraternas kommunalråd i Malmö, Magnus Olsson:

Efter snart 20 års socialistiskt styre har Malmö ett stort utanförskap, segregering, arbetslöshet, rotlöshet och en rekordstor flyttström från Malmö. Vår stad präglas av en oroväckande arabisering och en minskande gemenskap och samhörighet. Både den faktiska och upplevda otryggheten ökar. Trots det akuta läget som råder i Malmö, med grova rån, misshandel och mord, är det totalt tyst från den styrande majoriteten med arkitekten Ilmar Reepalu i spetsen samt hans högra hand Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Vi Sverigedemokrater har en klar och tydlig vision för att återskapa ordning och trygghet i Malmö! Sverigedemokraterna tar nu som enda parti ett positivt initiativ och bjuder in till ett torgmöte för att visa vårt stöd till Malmöborna! Alla som vill verka och kämpa för trygghet och lag/ordning är hjärtligt välkomna till stortorget den 10 mars! Tillsammans är vi starka!

Så här säger Sverigedemokraterna Malmö vice ordförande, Jörgen Grubb:

Nu hände det igen! Ny dödsskjutning på öppen gata och bombattentat på polisstationen i Fosie. Det sker ett mord varannan vecka i Malmö, hur ska detta sluta kan man fråga sig. Eftersom att jag själv med familj bor i stadsdelen Fosie så känns det extra hårt denna gång. Diskussionerna inom familjen om att flytta från Malmö kommer allt oftare upp på agendan vid köksbordet.

Jag tror att det är slutdiskuterat med buset, nu krävs det effektivare åtgärder. Vi har redan föreslagit Nolltolerans och det kommer vi att prata om på vårt torgmöte. I den frågan tror vi att vi har Malmöborna med oss. Ett stöd för detta, samt att stödja polisarbetet är något som varje Malmöbo kan bidra med.

Sverigedemokraterna
Avpixlat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar