onsdag 14 mars 2012

50 % invandrare i Oslo 2040


NORGE Det är inte bara Malmö som ser ut att bli en skandinavisk stad med en invandrad majoritet inom några decennier. Enligt färska siffror från norska motsvarigheten till SCB, Statistisk sentralbyrå, beräknas Oslo bestå av 50 procent invandrare 2040.

Statistisk sentralbyrå har räknat på antalet invandrare och norskfödda med två invandrarföräldrar landets län och några större kommuner kommer att bestå av 2040. Om 28 år beräknas knappt hälften av Oslos invånare ha invandrarbakgrund, och i hela landet var fjärde person. Idag ligger siffran för Oslo på 28 procent.

Det är särskilt i områdena kring de större städerna som befolkningstillväxten väntas öka under åren framöver. Av de 50 procent invandrare, eller med invandrarbakgrund, i Oslo 2040 beräknas cirka sju av tio ha rötterna utanför EU.

Den högsta prognosen talar om hela 56 procent, vilket alltså skulle innebära att norrmännen själva är i minoritet i huvudstaden 2040.

I Oslo finns idag 170 000 invandrare. Stämmer prognoserna kommer denna andel ha vuxit till 380 000 om knappt 30 år.

Även i hela riket beräknas antalet invandrare öka. Från 12 procent idag till 24 procent 2040; från 600 000 till 1,5 miljoner.

Idag härstammar 60 procent av Norges invandrare från icke-västliga länder, en grupp som väntas reduceras fram till 2040, då grupper från Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland förväntas öka.

I Oslo utgör de icke-västliga 70 procent av invandrarpopulationen. Just i huvudstaden väntas denna komposition bestå fram till 2040.

Aftenposten
Avpixlat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar