onsdag 1 augusti 2012

Våldtäktsmannen Mohammed Abdulrazaq Al Hayali, får ej utvisas


21-årig irakier dömd för våldtäkt av 16-åring

MALMÖ I september 2011 våldtogs en 16-årig flicka av en irakier i Kungsparken. I fredags föll domen.
Flickan befann sig i parken för att fira en väns födelsedag. Efter tjafs med en vän ville hon vara ensam och gick bort ca 25 meter och satte sig vid ett träd. Plötsligt dyker två okända män upp och frågar vad hon gör där. Hon svarar att hon är ledsen och vill vara ensam, varpå en av männen tar fram en kniv och kräver flickan på pengar och mobil. Får dom inte vad dom vill ha ska de döda henne. Hon lämnar över mobilen och en av männen rotar igenom hennes ryggsäck och stjäl busskort, id-kort och 100 kronor.
När de tagit vad de vill ha sätter de sig tillrätta bredvid henne, en av dem börjar tafsa henne på låret och säger till sin kumpan att ställa sig och hålla vakt. Gärningsmannen för sedan flickan bakom trädet där han tar av sig byxor och kalsonger, varpå han tvingar henne att utföra oralsex. Hon vägrar till en början, mannen uppger då att han har en pistol och visar genom en gest att den finns innanför tröjan.
Vid ett tillfälle säger flickan “ja men döda mig då”, och får till svar att han suttit i fängelse i 5-6 år och är inte rädd för att hamna där igen. Flickan skrek och grät och fick panik då han nämnde pistolen. Efter våldtäkten vågade hon inte springa ifrån platsen då hon trodde att hon skulle kunna bli skjuten. Polis larmades direkt till platsen och gärningsmannens sperma på flickans kläder kunde säkras.
Mohammed Abdulrazaq Al Hayali, född 1991, irakisk medborgare, döms för grov våldtäkt och rån till tre års och sex månaders fängelse samt ett skadestånd på 110 200 kronor.
Malmö tingsrätt, B 5538-12
Al Hayali är tidigare dömd vid två tillfällen för ringa narkotikabrott. På grund av sin ålder fick han ett års straffrabatt. Polisen fick tag på honom först i våras i samband med misstänkt narkotikabrott. Förutom spermafläckarna kunde han knytas till platsen genom mobilpejling och för att senare ha använt flickans busskort.
Angående utvisning:
Mohammed Al Hayali har bestritt yrkandet om utvisning. Han har, utöver inställningen i skuldfrågan, även anfört att det med hänsyn till hans personliga och sociala förhållanden inte föreligger synnerliga skäl för utvisning. Han har anfört följande. Hans far är irakier och hans mor indiska. Själv är han irakisk medborgare men har inte någonsin uppehållit sig i Irak. Han är född i Iran. Familjen flyttade sedan till Indien. Först flyttade hans far till Sverige. Övriga familjemedlemmar kom sedan hit i juni 2007 från Indien när han var 16 år. Därigenom blev hela hans kärnfamilj samlad i Sverige. Han saknar anknytning till Irak. Han har visserligen släktingar i Bagdad men dem har han aldrig träffat. Han har gått i skola i Sverige och försörjer sig genom att arbeta i faderns gatukök. Han fick, som yttrandet från Migrationsverket visar, permanent uppehållstillstånd i Sverige redan i juli 2006.
[...]
Skäl för utvisning föreligger enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen (2005:716). Vid bedömningen om utvisning ändå inte bör ske ska enligt 8 kap. 11 § och 12 § samma lag hänsyn tas till en utlännings anknytning till det svenska samhället och omständigheter som rör tidpunkten för utlänningens bosättning i landet.
Vad som upplysts om Mohammed Al Hayalis bosättning i landet innebär att det
enligt 8 kap. 12 § första stycket samma lag måste föreligga synnerliga skäl för att utvisa honom från Sverige. Enligt tingsrättens bedömning är, även om brottsligheten har ett högt straffvärde, inte visat att sådana skäl föreligger. Åklagarens yrkande om utvisning kan därför inte bifallas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar