onsdag 27 juni 2012

Svenskarna blir alltmer positiva till invandrare


Åsa Linderborg i infantilt påhopp

FULMEDIA Kommunistvurmaren Åsa Linderborg på Aftonbladet har fått ett par rejäla snytingar under den senaste tiden. Dessa har hon inte lyckats parera tillräckligt bra, därför tar hon – likt sina vänner på vänsterkanten – till det enda kvarvarande medlet i sådana situationer: infantila påhopp.
Linderborg, vars vänsterhat synats i sömmarna av bland annat Johan Lundberg på Axess, skriver på tisdagen om rapporten från SOM-institutet vid Göteborgs universitet som påstår att svenskarna skulle vara alltmer positiva till flyktingar.
I denna framkommer det exempelvis att desto mer högutbildad, desto mer positiv till “mångkultur” är svensken. Föga förvånande; att ha en välutbildad indisk IT-expert till granne eller en polsk ingenjör på jobbet är knappast mångkultur, den finns ute i storstädernas förorter – platser dessa välmående människor skyr som pesten. Precis som journalister och politiker.
Sverigedemokraternas inmarsch i riksdagen har alltså inte påverkat opinionen.
Björn Söder (SD) presenterade nyligen ett bokslut över Sverigedemokraternas andra riksdagsår, där det tydligt framgår vilken skillnad partiet faktiskt gör. Under våren/sommaren har partiet dessutom gått starkt framåt och slagit ett flertal rekord i opinionsmätningarna, bland annat fick man sin första tvåsiffriga notering i Sentio. Sedan är det som det är med dessa undersökningar, som man frågar får man svar (mer om det här).
Det finns inga enkla förklaringar till att främlingsfientligheten minskat i just Sverige, men jag tror att mediernas betydelse varit stor. Med undantag för ett par profiler påSvenska Dagbladets ledarsida, har medierna aktivt försvarat idén om alla människors lika värde.
Här avhumaniserar Linderborg en grupp människor på ett synnerligen obehagligt sätt. Skälet? Dom tycker och tänker inte exakt likadant som henne själv och vågar stå för det. Linderborg, som den beundrare av Stalin och Lenin hon är, ska nog tala tyst om “alla människors lika värde”. Det är skamligt och ovärdigt ett land som Sverige att sådana personer överhuvudtaget ges denna plats i offentligheten. Hon borde behandlas och betraktas som den massmördardyrkare hon är – precis som nazister.
Även i denna fråga skiljer svensk tabloidpress från internationell.
Frågan gäller Aftonbladets och Expressens påstådda ovilja att se en “kommersiell potential i att dragga i rasisternas grumliga vatten”. Dechiffrerat från nyspråket till vanlig svenska betyder detta att förvanska och ljuga – allt för att mörka de horribla konsekvenserna av de senaste decenniernas extrema invandringspolitik, något generationerna efter oss kommer att döma oss hårt för. Med all rätt.
Inga kommentarer har tillåtits till artikeln ifråga – oliktänkande göra sig icke besvär, ty där gillar de blott olika som tycka lika.

Uppdatering: Linderborg kände sig tydligen tvungen att fortsätta snömoset även idag:
Läsarkommentarerna till mejlen lät inte vänta på sig.
En man förklarar att sifforna ser ut som de gör eftersom det bara är sossar som jobbar på Göteborgs universitet. En annan att forskarna bara har intervjuat invandrare. En tredje skriver att undersökningen är köpt av Expo. En fjärde skriver att alla journalister på Aftonbladet är Lidingöfittor som tar emot judaspengar för att dölja verkligheten.
Och så vidare. Det var en sån artikel vi stänger ner kommentarsfältet på, eftersom synpunkterna antingen hetsar mot folkgrupp eller innehåller så många felaktiga fakta, att vi varken vill eller kan sprida dem.
Journalister som skriver om invandring får alltid rasistiska mejl, men det var länge sen vi fick så många och så aggressiva. Förklaringen är enkel: SOM-undersökningen slår de främlingsfientliga rätt i solarplexus. ”Alla svenskar” tycker inte alls som ni. Ni blir färre. Ni kommer inte alls, som ni drömmer om, att ta över vårt land med era värderingar.

YouGov mätning april 2011


Bortsett från vad du röstar på, vilket av de politiska partierna tycker du driver 
denna fråga bäst just nu?
“Om vi för kommunismens skull är tvungna att 
utrota nio tiondelar 
av befolkningen, må vi inte vika tillbaka för detta 
offer.”

”Om vi inte 
gör bruk av nerskjutning på stället, kommer vi ingen 
vart. Det är bättre att 
utrota hundra oskyldiga än att låta en skyldig slippa 
undan.”

Vladimir Ilitj Uljanov - 
Lenin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar