fredag 29 juni 2012

Enligt tandtester som gjordes på “ensamkommande”, ljög hela nio av tio om åldern


Nya riktlinjer för åldersbestämning av ensamkommande

MASSINVANDRINGEN I höstas fick Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta nya rekommendationer för hur åldersbestämning av så kallade ensamkommande flyktingbarn i tveksamma fall ska utföras. Nu har man kommit fram till en slutsats.
Nuvarande regler är från 1993. Socialstyrelsens slutsats är röntgenundersökning plus en utvärdering av ett mindre antal experter. Man understryker dock att något helt vetenskapligt sätt att fastställa någons ålder inte existerar, men en läkarundersökning och röntgen av handskelett och tänder beskrivs som “vara de för ändamålet mest lämpade metoderna”. Röntgenundersökningar på personer i övre tonåren sägs kunna ha en spridning på mellan 1 till 4 år, uppåt eller nedåt.
För att åldersprövningen ska bli så rättssäker som möjligt rekommenderar Socialstyrelsen att prövningen genomförs på ett standardiserat sätt och på ett begränsat antal kliniker. Den slutgiltiga bedömningen bör sedan göras centralt av en myndighet som Migrationsverket har slutit avtal med. Dessutom ska devisen “hellre fria än fälla” gälla, något som genomsyrar hela den naiva svenska invandringspolitiken.
De asylsökande som är under 18 har rätt till en god man, utbildning och boende på socialförvaltningens ungdomsboende. Denna kan heller inte sändas tillbaka till hemlandet utan att något mottagande har ordnats där.
I övriga Norden styrs åldersbestämningen av lagar. Migrationsminister Tobias Billström (M) har tidigare uppgett att han vill se en harmonisering av de nordiska reglerna på området.
De flesta ensamkommande unga asylsökande i Sverige brukar uppge en ålder mellan 13 och 17 år. Enligt Migrationsverket kan den uppgivna åldern ”i många fall upplevas som tveksam”.
Enligt tandtester som gjordes på “ensamkommande” i Norge 2009 ljög hela nio av tio om åldern.
Relaterat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar