fredag 22 mars 2013

Medierna förvrider och förvränger vår verklighetsuppfattning genom att försöka styra in oss på vänsterns tankesätt

Medierna förvrider och förvränger vår verklighetsuppfattning genom att försöka styra in oss på vänsterns tankesätt.


Enligt den mot Irakkriget starkt kritiska organisationen Iraq Body Count dödades nära 4600 civila i Irak under 2012 i politiskt våld. Till det kommer 600 mord. Det innebär totalt mindre än 17 döda per 100.000 invåndare. Det kan jämföras med vänsterns älsklingsland Venezuela under socialisten Hugo Chavez. Här uppgick antalet mördade till 45 döda per 100.000 invånare och år. I socialisternas paradis mördas alltså nästan tre gånger fler än i shiitiskt dominerade Irak.
Intressant är att i ANC:s Sydafrika uppgår våldet till 34 mördade per 100.000 invånare och år — nästan dubbelt så många som i Irak. Jamaica hade 52 mördade per 100.000 invånare och år. Nästan fyra gånger så mycket våldsam död som i Irak.
Detta ger en världsbild som vi inte alls känner igen oss i, eller hur?
Varför? Därför att medierna förvrider och förvränger vår verklighetsuppfattning genom att försöka styra in oss på vänsterns tankesätt. Det sker genom valet av vad som är nyhet och, framför allt, vad som inte blir det. Genom att ständigt visa bilder på blodiga gator i Bagdad men aldrig från Sydafrika eller Venezuela kan medierna upprätthålla bilden av att USA ställer till våld, medan vänstersamhällen är fredliga och trygga.
För övrigt, i USA uppgår det dödliga våldet till färre än fem mördadeper 100.000 invånare och i Sverige en mördad per 100.000 invånare. Statistiken är långt ifrån exakt men ger ändå en bild av förhållandet mellan länderna.
Den kapitalistiska västvärlden är alltså, föga förvånande, också den tryggaste.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar