onsdag 2 mars 2011

Hovrätten friar terroristmisstänkta

Misstänkta för terrorbrott frias
I Göteborgs tingsrätt dömdes de båda svensksomalierna till fyra års fängelse för stämpling till terroristbrott.
Domen överklagades och i dag friades båda två av en enig hovrätt.

Klockan 11 på onsdagen avkunnade hovrätten sin dom mot de båda terrormisstänkta svensksomalierna, en 23-åring från Göteborg och en 26-åring från Stockholm
De har stått åtalade misstänkta för att ha haft kontakt med den terrorstämplade organisationen al-Shabaab och planerat självmordsattacker i Somalia.
Männen släpptes på fri fot efter förhandlingen i hovrätten och i dag meddelade rätten att båda två frias. Rätten var enig i sitt beslut. Enligt hovrätten är det inte styrkt att de båda männen gjort sig skyldiga till stämpling till terrorbrott.
Jämförde med norsk dom
Thomas Olsson, försvarare för en av de åtalade, lade under rättegången fram en färsk norsk dom där al-Shabaab beskrevs som en stridande part i en väpnad konflikt, inte en terrororganisation, och att den svenska terroristlagen därför inte kan tillämpas. Agneta Hilding Qvarnström höll inte med, och konstaterade bland annat att det efter 2009 inte var väpnad konflikt i Somalia och att al-Shabaab då inte kunde kallas stridande part.
(Al-Shabaab är klassad som en terrororganisation av bland andra USA:s utrikesdepartement, samt av Kanada, Australien och Storbritannien liksom av flera västerländska säkerhetstjänster, däribland den norska och svenska red.anm.)
Eftersom inte anser att åklagaren kunnat styrka sina påståenden tog rätten aldrig upp de folkrättsliga aspekterna av fallet, det vill säga i vad mån organisationen al-Shabab var stridande part i en väpnad konflikt eller ej. Rätten noterar att al-Shabab visserligen använt sig av självmordsattentat med sprängmedel, men det har inte framkommit "något som ens antyder att en person som ansluter sig till eller på annat sätt är verksam för al-Shabab med automatik har åtagit sig att utföra självmordsattentat."
Längtan efter martyrskap
23-åringen har medgett att han varit på ett av al-Shababs läger. Han har dock nekat till alla terrorplaner. Hovrättens bedömningen var även att det hos honom fanns en längtan till martyrskap och i ett av de avlyssnade telefonsamtalen som rätten tagit del pratas det även om ett självmordsattentat. Rätten anser det dock inte bevisat att det som sades var sant, inte heller att mannen "samrått om och åtagit sig ett sådant attentat", skriver hovrätten. Inte heller att det skedde under den tidsperiod som åklagaren påstått.
Utredningen mager
Den 26-årige mannen har under rättegången nekat både till terrorplaner och kontakter med den terrorstämplade gruppen al-Shabab. Rätten gör även bedömningen att utredningen om hans tid i Somalia är mager och man anser inte att det finns något som visar att mannen före avresan från Sverige "i samråd beslutade om eller åtog sig att utföra självmordsattentat". Att han också intresserat sig för martyrskap är inget hållbart tecken på detta, anser rätten.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar