onsdag 21 april 2010

Asylmissbruk-en ny miljardindustri

ASYLMISSBRUK.
Flera sajter på arabiska berättar ingående hur man ska göra för att vilseleda svenska myndigheter och få asyl i Sverige – trots att man inte har några asylskäl. På en sajt, som drivs från Stockholm, uppmanas läsarna att kopiera asylhistorier från Amnestys hemsida och att förstöra sina pass på flygplanstoaletten.

Det är en ny miljardindustri som vuxit fram i Mellanöstern och Sverige, som förmedlar andras utlånade pass, stulna viseringshandlingar till Schengen, smugglar folk över gränser och ger instruktioner hur man bäst lurar sig till en plats i socialbidragskön i Sverige.

På en av de många sajterna, SalamNordic.com som drivs av ”Salam Nordic Webbyrå” med en boxadress i Stockholm, lämnar man ingående information på kurdiska, persiska och arabiska om hur man ska göra för att få svenskt PUT och en framtid på socialbidrag i Sverige – trots att man inte har några asylskäl.

I en text som riktar sig till irakier skriver man:

Mot bakgrund av [...] fenomenet med skärpa asylregler i västvärlden, har vi gjort en studie om möjligheten för irakiska medborgare att resa till europeiska länder och åtnjuta social trygghet och en bättre levnadsnivå, genom att få asyl.
Därefter varnar man irakier för att resa till Danmark, Tyskland eller Frankrike. Där är möjligheten att få asyl, om man inte har några asylskäl, nämligen ”i det närmaste obefintlig”, enligt sajten. Sverige, Norge och Finland däremot rekommenderas varmt.

Om Sveriges asylsystem skriver man:

Bevisbördan av ”verklig rädsla” [för förföljelse i hemlandet] ankommer på asylsökaren. Det är dock vedertaget att de flesta flyktingar har svårt i asylprocessen att bevisa detta. Det räcker således att ange att det i händelse av återvändande till sitt land skulle medföra en allvarlig risk, eller en hög grad av sannolikhet att den asylsökande skulle utsättas för förföljelse. Det är därför lämpligt [sic] att den asylsökande kan berätta om händelser som innehåller tortyr eller hot mot den asylsökande och/eller hans familj. Exempel på berättelser kan hämtas från följande källor:

◦Amnesty International Reports
◦US State Department Human Rights.
◦Human Rights Watch Reports
◦UNHCR Country Reports.
◦Material från tidningar, tidskrifter och böcker.
◦Expertrapporter.
Man varnar för att det i flera länder, såsom Storbritannien, inte går att resa in via en internationell flygplats utan att visa pass eller söka asyl direkt vid ankomsten. I Sverige däremot, konstaterar man, går det bra att göra detta eftersom gränspolisen har starka restriktioner i hur de får kontrollera ankommande asylsökare. Flyget rekommenderas ”av bekvämlighetsskäl” för den som vill söka asyl i Sverige.Populärt resmål. ”Asyl i Sverige” eller اللجوء السويد, ger över en halv miljon träffar på arabiska Google. Samtidigt ger ”asyl i Finland” bara 17 000 träffar.


Såhär skriver SalamNordic om hur man handskas med svenska gränspoliser:

Det är viktigt att inte ge någon information till polisen om den resa du företagit. Säg att du kommer från Turkiet, men du vet inte flight nummer, eller vilken tid du flög – ge endast uppskattningar. Helst ska du ha förstört ditt pass under resans gång, till exempel i flygplanets toalett, eller på en toalett på flygplatsen efter ankomsten. Slösa tid i terminalen så att polisen inte kan säkert identifiera vilket flyg du har anlänt med. Polisen i dessa länder är inte som säkerhetspolisen i våra. Låtsas vara trött och illamående.
Anledningen till att asylsökarna inte vill få sin resväg identifierad är främst att de då kan återförvisas till EU-länder med lägre bidragsnivå och mindre benägenhet att ge dem asyl, till exempel Italien. Återförvisning sker enligt ett avtal mellan EU-länderna som kallas för Dublinkonventionen.

Sajten skriver vidare om det svenska asylsystemet:

En asylansökans framgång beror på styrkan i varje enskilt fall, så du måste tänka på följande punkter: Ditt fall måste kretsa kring tema som dödande, kidnappning, åtal och dödshot. Du ska också berätta att du kommer från farliga delar av Irak, t ex vissa delar av Bagdad, västra Irak eller söder om Bagdad och Diyala, eller andra hot-spots.
Vi hoppas att du vet att i dessa asylländer förlitar utredaren framför dig på det du säger med tungan, och eftersom du inte har några bevis på vad du säger så du måste övertyga densamma. Om du kan få tag på några bilder eller dokument som stärker din berättelse är det bra – tänk på att irakierna uppfann urkundsförfalskning!
Naturligtvis kan du, efter att du har fått asyl, lägga fram en ansökan och berätta att din fru nu har lyckats fly till Syrien, och att du vill att hon ska komma till dig nu. Denna ärendebehandling är en rutinsak, och är känd som ”återförening”!
Av de 24 194 asylsökare som kom till Sverige under 2009 hade 1 149 (fem procent) passhandlingar när ansökan om asyl gjordes.

Sammanlagt invandrade 102 000 personer till Sverige under 2009.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar